top of page

開學啦!醒目大人會做的3件TIPS!

Updated: Sep 24, 2021

9月1日開學日,不單只小朋友開學,老師家長們都要「開學」! #共融教室 這裡給3個開學小tips,幫助小朋友面對開學都可以開開心心😁!


1. 多鼓勵小朋友,建立正面心態👍

小朋友放完暑假、重新回到學校必然會需時適應,尤其是升小一和中一的同學,更可能即將面臨更多學業和社交壓力。老師家長們宜為小朋友做好心理準備,例如與小朋友預演見到新同學時該如何打招呼、面對困難解決不了時要勇於出聲向長輩求助。


2. 課外的另一半日也要關心小朋友!👨‍👩‍👧‍👦

目前大部分學校新學期將維持半日面授課程,意味著普遍小朋友在校時間縮短,減少活動和社交時間。老師家長宜多多留意小朋友的身心和社交健康狀況,例如家長可以在課後時間帶子女做運動、老師可以佈置日記、週記等功課跟進學生近況。


3. 利用多元方法,助小朋友表達自我🧩

年紀較小的小朋友遇到困難,不一定像大人能很形象地用言語表達出來,尤其是 #SEN 學生。大人們可以用非語言的方式鼓勵小朋友表達,遊戲🎲、畫畫🎨、手工✂️等。若能培養成一種愛好,還可以舒緩壓力、改善心理健康!


大家可以繼續關注我們Facebook和IG的專頁,獲得更多有用的開學tips!祝大家開學順利!😻項目主任 Jacky Leung 撰寫


設計主任 Glynn Hui 設計圖片


創辦人 James Fong 修訂
154 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page